Reformpolitik och socialism

Politiska skrifter i urval 1894–1913

Utgivningsår
2017
ISBN
9789179242954
Översättare
Sandberg, Birgitta

168 kr

Rosa Luxemburg (1871–1919) var en egen och fri röst i den tidiga arbetarrörelsen – en slagfärdig stilist, mästerlig polemiker och hängiven revolutionär. Hennes liv och verk röner idag förnyat intresse.

Denna volym, den andra reviderade och ombrutna upplagan av vår klassiska utgåva från 1983, innehåller artiklar som tidigare tryckts i Bo Gustafssons urval Luxemburgtexter från 1966, Jag var, jag är, jag blir.

Den centrala texten är den kända kritiken av Eduard Bernsteins revidering av marxismen, ”Sociala reformer och revolution”. Det var detta arbete som i ett slag gjorde Rosa Luxemburg till en förgrundsgestalt för den radikala flygeln inom den tyska socialdemokratin.

Boken innehåller dessutom ett representativt urval av Rosa Luxemburgs politiska författarskap under perioden före första världskriget och ger en god bild av hennes verksamhet som teoretiker, polemiker och agitator inom den tyska arbetarrörelsen.

Originalens titlar: ”Sozialreform oder Revolution?”, ”Wie entstand die Maifeier?”, ”Sozialdemokratie und Parlamentarismus”, ”Im Feuerscheine der Revolution”, ”Um Marokko”, ”Im Asyl”, ”Das Offiziösentum der Theorie”