Realismens seger

Litteraturkritiska essäer

Utgivningsår
1983
ISBN
9789185118885
Sidor
306
Översättare
Bjurman, Lars

160 kr

I denna volym återfinns Lukács’ viktigaste litteraturkritiska uppsatser från 1930-talet. Här lanserar och utvecklar han sin berömda teori om ”realismens seger” (Sieg des Realismus). Det som enligt honom gör den klassiska borgerliga berättartraditionen oöverträffad är att den – oberoende av och ofta mot författarnas politiska uppfattningar – på ett fullödigt sätt låter det borgerliga samhällets motsättningar träda fram.