Psykologi och praxis

Uppsatser i psykologins dialektik 3

Utgivningsår
1971
Sidor
215

99 kr

På området psykologins teori och praktik presenteras här ett vitt spektrum av kritiska hållningar inom skandinavisk psykologi genemot den akademiska psykologin. Boken innehåller emellertid inte bara en diskussion om vetenskapsteoretiska och metodologiska frågor för psykologins vidkommande, utan placerar även psykologin i dess politiska sammanhang inom ramen för klasskampen.

Medverkande författare: Carl Erik Grenness, Anders & Monica Johansson, Boje Katzenelson, Steinar Kvale och Søren Willert.