Program och parti

Principprogram och partiideologi inom den kommunistiska rörelsen i Sverige 1917–72

Utgivningsår
1982
ISBN
9789185118724
Sidor
243

152 kr

En utförlig analys av den svenska kommunistiska partiideologin under 1900-talet, där fem olika stadier urskiljs: vänstersocialism, leninism, folkfrontsideologi, modernism och nyleninism. Dessutom görs en systematisk framställning av de ideologiska huvudelementen: föreställningarna om kapitalismen, den politiska strategin och slutmålet.