Privata och kollektiva val

En kritisk analys av public choice-skolan

Utgivningsår
1987
ISBN
9789179240189
Sidor
170

144 kr

Den nyliberala politiska rörelsen hämtar ofta ”vetenskapligt” stöd från den så kallade public choice-skolan, när man går till angrepp mot den offentliga sektorn. Roland Granqvist gör en noggrann semantisk analys av denna skola och visar att dess utgångspunkter är tvivelaktiga, analysmetoder och slutsatser självmotsägande och felaktiga.