Privat och offentligt i svensk alkoholistvård

Arbetsfördelning, samverkan och styrning under 1900-talet

Utgivningsår
1999
ISBN
9789179241216
Sidor
253

200 kr

Den svenska alkoholistvården är inte bara en av världens mest omfattande, den har också en ovanligt lång och obruten historia. Denna avhandling beskriver hur detta vårdsystem byggdes upp och utvecklades, från början av 1900-talet fram till idag.

Utmärkande för den svenska missbrukarvården var samverkan mellan stat, kyrka, olika frivilligorganisationer och enskilda initiativ. Man kan tala om en ”gemensam sektor”, eftersom gränserna mellan de offentliga, frivilliga och privata sektorerna varit mycket otydliga.

Från mitten av 1980-talet skedde en decentralisering av alkoholistvården. Antalet privata vårdgivare ökade. Marknadstänkadet nådde också denna del av socialvården. Utifrån en studie av fyra kommuner analyserar Stenius effekterna av dessa förändringar. Kan kommunerna överta statens roll som socialpolitisk samordnare? Eller upplöser marknadsorienteringen den tidigare samverkansprincipen – något som också kan hota vårdens behandlingsambitioner?

Kerstin Stenius är socionom och chefredaktör för Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift. Detta är hennes doktorsavhandling i socialt arbete.