Populism och missnöjespartier i Norden

Studier av småborgerlig klassaktivitet

Utgivningsår
1981
ISBN
9789185118588
Sidor
470

176 kr

Under de senaste årtiondena har det i de nordiska länderna vuxit fram en ny typ av partier och rörelser, som hämtar sin näring ur ett populistiskt missnöje med det politiska systemet. Mot bakgrund av de fyra nordiska ländernas historia ger författarna en klargörande skildring av dessa rörelsers förutsättningar och betydelse.