Politik underifrån

Kollektiva konfrontationer under Sveriges 1900-tal

Utgivningsår
2016
ISBN
9789179242749
Sidor
216

246 kr

Sveriges moderna historia framställs ofta som en fredlig rörelse mot ökad demokrati och jämlikhet. De stora konflikter som präglat Europas 1900-tal har i Sverige undvikits helt eller lösts med kompromisser. Så har den svenska självbilden sett ut, men under senare år har samförståndsberättelsen börjat ifrågasättas.

I Politik underifrån skriver historiker och samhällsvetare om politiska och sociala konflikter i 1900-talets Sverige då människor har brutit mot den dominerande politiska kulturens normer för hur man får göra politik och vilka som får delta i politiska processer.

De nio bidragen ger ny kunskap om ett antal kollektiva konfrontationer, där vanliga människor genom utomparlamentariska aktioner bidragit till att forma svensk politisk historia. Från rösträttsstriden i början av seklet, över gatukravaller, vilda strejker och den gryende miljörörelsens kamp, till konflikter om vem som har rätt att använda det urbana rummet åren efter murens fall.

Antologins fokus är spännande episoder ur det förflutna, men den kan också användas för att ställa viktiga frågor om vår egen samtid. När kan utomparlamentariska metoder sägas berika och utveckla demokratin, och när passeras den gräns då den parlamentariska demokratin hotas? De historiska perspektiv som presenteras i Politik underifrån är viktiga för den diskussion om demokratins former som måste föras i vår egen tid.

Boken har fått fina recensioner i ETC, Arbetaren, Röda rummet och en understreckare i Svenska Dagbladet.

Innehåll:

Andrés Brink Pinto, Martin Ericsson & Stefan Nyzell
Verktygslåda för konfliktforskare

Magnus Olofsson
Rösträttskravallerna i Stockholm 1902 och den återvunna demonstrationsrätten

Fredrik Egefur
”Polisen har stulit vårt standar!” Två antimilitaristiska demonstrationer i Helsingborg 1906

Karin Jonsson
”Stockholmspolisen far fram som hunner och bödlar.” Den sista stora demonstrationen för rösträtt i Stockholm 5 juni 1917

Stefan Nyzell
Eskilstunakravallerna 1937. En kamp om rätten att få supa sig full

Björn Lundberg
Nyårskravallerna i Malmö 1946–47. Sveriges första ungdomsupplopp?

Eva Schmitz
Städerskestrejken 1974–75. En nedtryckt grupp kräver högre lön och respekt för sitt arbete

Jenny Jansson & Katrin Uba
Motströms. Kampen mot kraftverket i Sölvbacka strömmar 1972–79

Martin Ericsson
Ockuperat område. Striden om brandstationen i Jönköping 1982

Johan Pries & Karin Zackari
”Här slutar Sverige.” Ockupationen på Ringgatan i Malmö 1990