Politik och organisation

Staten och arbetarklassens organisationer

Utgivningsår
1974
ISBN
9789185118083
Sidor
206

144 kr

Med utgångspunkt från den historiska materialismen kritiserar författaren den förhärskande statsvetenskapens och sociologins begrepp. Bokens centrala tema är en analys av de processer, som återskapar och vidmakthåller organisatoriska och ideologiska förhållanden. I synnerhet uppmärksammas den kapitalistiska statens roll som avgörande faktor för organisationers utveckling.

Obs! Osprättad bok så ta fram brevkniven!