Perpetuum Mobile?

Teknikens utmaningar och historiens gång

Utgivningsår
1999
ISBN
9789179241223
Sidor
248

246 kr

Vi lever i ett samhälle som tror på teknikens makt. Perpetuum mobile? ger en vidgad förståelse av dess karaktär, aktörer och kultur.

Boken handlar om visioner och verklighet i teknikens värld. I fokus står ingenjörer och arbetare, män och kvinnor, som genom historiens gång utvecklat och använt teknik. Vilka kunskaper har de, hur definierar de vad som är bra teknik, hur hanterar de teknikens möjligheter, risker och osäkerheter? Och hur färgas vad de gör av ideologier om teknikens manlighet och av maktrelationerna mellan könen i samhället?

Perpetuum mobile? innehåller teoretiska diskussioner om teknikens roll för samhällsutveckling och mänskliga relationer. De förenas med detaljerade fallstudier av teknikens aktörer i verksamhet. Vi får möta Polhem och af Chapman när de gör sina tidiga experimentförsök, samt problemlösande arbetare vid maskiner och apparater. Vi får följa de dramatiska händelserna bakom olyckan med rymdfärjan Challenger. Teknikens gemenskaper står i fokus. Så gör även de ideal av virtuositet och rationalitet, skapande och systematik som präglat teknikens utveckling. De studeras i boken med sociologiska och historiska glasögon. Och de undersöks som en del av en kompakt manlig tradition.

Boken ger en bred introduktion till debatter och analyser inom det samhällsvetenskapliga och historiska studiet av teknik. Den vänder sig till studenter och allmänhet med intresse för teknikens makt och människors möjligheter, idag och i ett historiskt perspektiv.

Boel Berner är professor vid Tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet.