På väg

En vänbok till Sven E Olsson Hort

Utgivningsår
2017
ISBN
9789179242893
Sidor
298

257 kr

På väg är inte bara titeln på denna vänbok till Sven E Olsson Hort, utan uttrycker också en för honom karakteristisk livshållning, i både geografisk och intellektuell mening.

I boken medverkar ett drygt tjugotal av Svens vänner, kollegor och tidigare doktorander. De ger en kalejdoskopisk bild av Sven. Författarna har på olika sätt valt att berätta något som knyter an till Sven, som vän, kollega eller lärare. Anknytningen är dels direkt, som när hans ord, gärningar och resor apostroferas, dels mera indirekt när hans bakgrund och de miljöer, forskningsfält och tanke­strömningar han verkat inom, intresserat sig för eller inspirerat till berörs – eller när vidden av hans och hans vänners delade intressen blir synliga i bidragens tematik.

Sven E Olsson Hort föddes 1950 i Tyringe. Han studerade sociologi och ekonomisk historia i Lund och disputerade i sociologi i Stockholm 1990. Sven är en ledande auktoritet när det gäller välfärdssystemen i Sverige, Europa och Asien. Han är därtill sedan länge en drivande redaktör för Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys.

Här finns en liten film från när boken överlämnades till Sven.

Innehåll:
Katinka Hort, ”Sven vän”
Gunnar Wetterberg, ”Svens Skåne”
Rolf Granér, ”Om behovet av svensk polisforskning”
Anders Björnsson, ”Minnesaltaret”
Karin Widerberg, ”Folkhemmet som kommers – Ikea”
Göran Therborn, ”Myggor och noshörningar – ett vykort från Arkitekturbiennalen i Venedig 2016”
Gunnar Olofsson, ”I universitetens och samhällsvetenskapens kuperade landskap”
Bo Rothstein, ”Samhällsforskaren i den offentliga debatten: Vad får, bör och kan man säga?”
Per Gunnar Edebalk, ”Socialminister Gunnar Sträng”
Roland Spånt, ”Den okände Sven”
Stein Kuhnle, ”Fellesnordisk inspirasjon for velferdspolitikk i verden”
Göran Ahrne, ”Varför inte? Några reflektioner om samhällsvetenskaplig historieskrivning från Perry Anderson till Francis Fukuyama”
Mats Franzén, ”Postskriptum till Katarina Södra Företagarförening”
Christian Andersson, ”Sociologi eller religion? Kampen om jihadismens förklaring”
Paavo Bergman, ”Från Zenit till Södertörn”
Stefan Svallfors, ”Uthållig kreativitet: tre faror, två demoner, tio budord”
Lisa Kings & Zhanna Kravchenko, ”Den sociologiska visionen och konsten att finna sig själv som sociolog”
Ali Hajighasemi, ”Jag och Sven”
Inga Brandell, ”’Frankrikes största parti.’ En postkolonial fråga”
Apostolis Papakostas, ”Resorna med Sven – en obenägen medresenärs anteckningar”
Svante Lundberg & Sven-Axel Månsson, ”Demonstranter på marsch? Lång väg från 1968 …”
Ola Agevall, ”Lyktgubben i staten: lantmätarna, professionssociologin och tillitens villkor”
Jonas Lindström, ”Att se framtiden”