Omsorgens logik

Aktiva patienter och valfrihetens gränser

Utgivningsår
2011
ISBN
9789179242343
Sidor
152
Översättare
Torhell, Sven-Erik

231 kr

Vad är god vård? I denna innovativa bok argumenterar filosofen Annemarie Mol på ett övertygande sätt mot tanken att fler valmöjligheter för patienten nödvändigtvis leder till bättre hälsovård. Hon menar att god vård inte självklart har med patientens valfrihet att göra. God vård växer snarare fram ur ett fortlöpande samarbete mellan patient och vårdgivare för att anpassa kunskap och teknik till sjuka kroppar och komplexa liv.

Mol kallar detta sätt att se på vården för ”omsorgens logik” och ställer det mot ”vallogiken” i en rad upplysande och konkreta resonemang. Vallogiken innebär att den vårdsökande behandlas som en kund eller medborgare, men Mol visar att detta undergräver tankesätt och handlingsmönster som är helt avgörande för att skapa god hälsovård. Med hjälp av en detaljerad studie av diabetesmottagningar och diabetikers egenvård visar hon på den kombination av flexibilitet, närhet och ihärdighet som ligger bakom omsorgens logik.

Omsorgens logik är en viktig bok för alla som är intresserade av vårdens teori och praktik. Den vänder sig till vårdpersonal och till samhälls- och beteendevetare. Den ger värdefulla insikter även till dem som driver patientfrågor eller fattar politiska beslut som berör medicinsk vård och omsorg.

Annemarie Mol är professor vid institutionen för sociologi och antropologi vid Amsterdams universitet. Omsorgens logik publicerades ursprungligen på holländska som De logica van het zorgen 2006. 2008 kom den i utökad och reviderad engelsk översättning, The logic of care. Health and the problem of patient choice – det är denna utökade version som den svenska utgåvan är en översättning av.