Omsorg i tanke och handling

En studie av kvinnors arbete i vården

Utgivningsår
2000
ISBN
9789179241391
Sidor
285

207 kr

Hur ser vardag och arbete ut för kvinnor som tar hand om patienter i sjukvården och äldreomsorgen? Agneta Franssén ger i denna bok en ingående och nära skildring av arbetet med sjuka och gamla på ett sjukhus och ett sjukhem. Boken rymmer en fördjupad diskussion av begreppen omsorg och omsorgsrationalitet. Dess centrala tema är analysen av den konflikt som kvinnorna upplever mellan kraven på omsorg från arbetskolleger, patienter och familj.