Om samhällets omvandling

Wigforss och pragmatismens politiska filosofi

Utgivningsår
2011
ISBN
9789179242350
Sidor
288

257 kr

Sverige anses vara ett pragmatiskt land, och socialdemokratin betraktas som en pragmatisk rörelse. Svensk socialdemokrati skulle följaktligen i hög grad vara pragmatisk. Men vad innebär det? Och vad har det inneburit för utvecklingen av det moderna svenska samhället?

Dessa frågor står i centrum för denna bok om Ernst Wigforss, socialdemokratisk teoretiker, aktiv politiker – och pragmatist. För honom handlade det om att förena pragmatism som metod och filosofisk teori med socialdemokratiska värden som jämlikhet, frihet och gemenskap.

I boken rekonstrueras Wigforss pragmatiska tänkande, med sitt inslag av kunskapsteori, moralfilosofi och samhällsanalys. Vi får följa hur hans tankar om mål och medel tar form, utvecklas och förändras mot bakgrund av det tidiga 1930-talets krispolitik, behovet av samverkan mellan stat och näringsliv senare under samma årtionde samt diskussionen om ett nytt och modernt partiprogram på 1944 års partikongress.

Innebörden av att vara reformist ges en ny och preciserad tolkning i ljuset av den filosofiska pragmatismen. Svenskt samhälleligt tänkande förankras här i en tanketradition som hittills varit i stort sett förbisedd.

 

Gunnar Hansson är statsvetare vid Linnéuniversitetet. Den här boken från 2011 är hans andra om Wigforss politiska idéer. Den första, Dogm eller arbetshypotes? Den unge Wigforss och det socialistiska samhällsprojektet, kom 1997 och hans senaste, Reformism och utopism. Wigforss, efterkrigstid och socialdemokratins framtid, kom 2018.