Om patriarkat, motstånd och uppbrott

Tjejers rörelser i sociala rum

Utgivningsår
2012
ISBN
9789197903950
Sidor
351

215 kr

I sin bok undersöker Siv-Britt Björktomta hur tjejer med utländsk bakgrund, ofta kategoriserade som utsatta flickor i patriarkala familjer, själva beskriver och hanterar sin livssituation. Författaren har intervjuat elva tjejer i åldern 16 till 20 år som lever med begränsningar och kontroll av sitt sociala liv och sin sexualitet. Fokus för undersökningen är deras strategier för att hantera motsättningar mellan normer i familjerna och i det omgivande majoritetssamhället. Studien rör sig inom två spänningsfält där det första handlar om generation och förhållandet mellan föräldraauktoritet och barns beroende och utsatthet, medan det andra spänningsfältet handlar om kön med fokus på konflikter mellan mäns överordning och kvinnors underordning. Boken är hennes avhandling i socialt arbete.