Olika för olika

Aspekter på svensk utbildningspolitik

Utgivningsår
1986
ISBN
9789179240103
Sidor
100

136 kr

Författarna visar här att den segregering, som de tidigare påvisat för grundskolan, fortplantas och förstärks i gymnasieskolan. Den har utvecklats till en institution som konsekvent missgynnar arbetarklassens barn till förmån för barn från högre samhällsskikt, som här utbildas för att överta föräldrarnas ledande ställning inom yrkesliv och samhälle.