Nära vänskap?

En analys av kontaktperson enligt LSS

Utgivningsår
2011
ISBN
9789197903929
Sidor
498

176 kr

Nära vänskap? är en bok om kontaktperson enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). En kontaktperson är en kommunalt förordnad person med uppgifter som primärt är vänskapsliknande eller medmänskliga. Institutionen kontaktperson kan förstås som ett försök att på administrativ väg etablera fritidsinriktade vänskapsrelationer åt människor med svåra fysiska eller psykiska funktionshinder och att försöka bryta konsekvenserna av det som brukar benämnas den naturliga diskrimineringen, dvs. att deras sociala relationer begränsas till anhöriga, vårdpersonal och närboende funktionshindrade.

Studien är den första i sitt slag trots att kontaktperson idag är den tredje vanligaste insatsen enligt LSS. Den bygger på en riksomfattande undersökning samt närstudier av hur kontaktpersonsinstitutionen gestaltade sig under de inledande åren av 2000-talet i Malmö. Motsvarande system i Danmark och Norge redovisas också.

Författaren diskuterar en rad frågor med anknytning till kontaktpersonsinstitutionen, däribland: Kan man skapa vänskap på administrativ väg? Bidrar kontaktpersonen till att brukaren får nya relationer med andra människor och utvecklar sin kompetens? Hur ser kontaktpersonen på sin roll i förhållande till den kommunala uppdragsgivaren?

Ove Mallander är fil.dr i socialt arbete och universitetslektor vid fakulteten Hälsa och samhälle, Malmö högskola.