Mytologier

Utgivningsår
2007
ISBN
9789179242091
Sidor
256
Översättare
Frisendahl, Karin; Clason, Elin; Lindberg, David

233 kr

I sitt klassiska arbete Mytologier (Mythologies 1957) analyserar och förklarar sociologen och semiologen Roland Barthes (1915–80) de ”myter” som utgör den moderna människans vardagsvärld. I korta kapitel presenterar han en serie fenomen från det dagliga livet i Västeuropa på 1950-talet – bland annat romare på film, författare på semester, tvättmedel, Charlie Chaplin, Greta Garbo, biff och pommes frites, vin och mjölk, bilmodeller, den objektiva litteraturkritiken, Einsteins hjärna och Tour de France. Provläs kapitlet ”Om äktenskap”!

I det sammanfattande och framåtblickande kapitlet ”Myten idag” redogör Barthes för sin metod. Hans mål är att avslöja den ideologi vars främsta kännetecken är att historiskt bestämda företeelser framställs och tolkas som eviga och ”naturliga”. Barthes var en intellektuell som tidigt tog masskulturen på ett kritiskt allvar. Poängen är inte att avfärda den utan att belysa dess mytiska karaktär och ideologiska funktion.

Man kan fortfarande läsa Magnus Halldins fina understreckare om boken i Svenska Dagbladet.