Musik och samhälle

Utgivningsår
1977
ISBN
9789150404272
Sidor
147

88 kr

Antologin Musik och samhälle var ett första försök att på svenska belysa en debatt som förts framför allt i Tyskland under efterkrigstiden om hur man skulle förstå musikens roll i samhället. Det var tankegångar som hade sitt ursprung hos tonsättaren och musikteoretikern Hanns Eisler, och som fick tyngd via Frankfurtskolan och Theodor W Adornos studier i ämnet.

Under avsnitten ”Musikens samhälleliga funktion”, ”Musiklyssnarens identifiering” och ”Modern musik och borgerlig offentlighet” samlas tankar och idéer från Eisler fram till 1970-talets ledande tyska mediaforskare som Hans G Helms och Willy Hochkeppel.

Innehåll
Olle Berggren, Förord
Hanns Eisler, Den moderna musikens samhälleliga grundfrågor
Hanns Eisler, De som bygger en ny musikkultur
Hanns Eisler, Musik och musikpolitik i det fascistiska Tyskland
Alfred Willener, Musik och sociologi
Gunnar Sønstevold & Kurt Blaukopf, Den ”ensamma massans” musik
Hans G Helms, Till den nya musikens ekonomiska villkor
Willy Hochkeppel, Jazzen och ”den förvaltade musiken”

Obs! Osprättad bok så ta fram brevkniven!