Motsatsernas spel

Friedrich Engels’ filosofi och 1800-talets vetenskap

Utgivningsår
1983
ISBN
9789185118519
Sidor
644

176 kr

Vilken karaktär har de lagar som Marx och Engels sökte formulera för kapitalismens utveckling? Hur skall man förstå och bedöma Engels’ försök att utforma en allmän filosofi och världsåskådning? Dessa frågor belyses i detta storslagna arbete mot bakgrund av 1800-talets hela vetenskapliga problemvärld, alltifrån fysiken till historieskrivningen.

Andra reviderade upplagan i en samlad volym (första upplagan gavs ut 1977 på Cavefors förlag i 2 volymer).