Mötesboken

Tolkningar av arbetslivets sammanträden och rosévinsmingel

Utgivningsår
2019
ISBN
9789198420364
Sidor
285

239 kr

Varför alla dessa möten? Många människor klagar över sina möten samtidigt som arbetslivet består av allt fler möten. I mötesfloran hittar man allt från styrelsemöten till informellt mingel. Hur ser det förändrade möteslandskapet ut? Ämnet för Mötesboken kretsar kring denna och liknande frågor.

Enligt författarna organiseras arbetslivet via möten och möteskedjor. Där ägnar sig deltagarna åt att definiera organisationens mål, diskutera medel för att uppnå dem och analysera omvärlden. Karriär, status och makt är starkt kopplade till möten, där bland annat mötesmänniskornas diplomatiska kompetens tas i bruk. Men möten upplevs inte alltid som särskilt viktiga. Inte sällan flyr människor till sina mobiler eller sitt klotter under mötet och vissa skolkar från dessa sammankomster.

Som ett svar på en utbredd möteskritik har en mötes­industri vuxit fram; här presenteras löften om effektiva, meningsfulla och underhållande möten. Ett exempel i det samtida möteslandskapet är ”almedalisering”, evenemang av festivalkaraktär med tonvikt på informellt mingel. Avslutningsvis lanseras begreppet Homo congregatio som benämning på den nya mötesmänniskan.

Författarna har mångårig erfarenhet av empirisk forskning om möten i olika slags organisationer. Patrik Hall är professor i statsvetenskap vid Malmö universitet. Vesa Leppänen är docent och Malin Åkerström professor i sociologi vid sociologiska institutionen, Lunds universitet.