Mellan två internationaler

Socialistiska partiet 1929–37

Utgivningsår
1974
ISBN
9789185118106
Sidor
277

160 kr

Från sin tillkomst 1929 efter utbrytningen ur Komintern fram till sprängningen 1937 var Socialistiska partiet den svenska arbetarradikalismens största parti. Med tyngdpunkt i partiets fackliga politik görs här ett försök att förklara dess inflytande och sammanbrottet 1937. Dessutom behandlas den antifascistiska kampen, kritiken av folkfrontspolitiken samt försöken att bilda en ny international.

Obs! Osprättad bok så ta fram brevkniven!