Mellan Malmö och Minneapolis

Kulturhistoriska undersökningar tillägnade Lars Edgren

Utgivningsår
2018
ISBN
9789179243104
Sidor
290

257 kr

Mellan Malmö och Minneapolis, mellan ­Jönköping och Seattle, mellan Kråkeryd och London, sträcker sig texterna i denna historievetenskapliga antologi. Tematiskt ryms de under tre övergripande rubriker: Kultur, Arbete och Konflikt. Här finns artiklar om medier och minnespraktiker, om myter, historiebruk och skönlitteratur, om arbete och sociala förhållanden, om politiska konflikter och folkliga uppror, om moral och rättvisa. En sak har dessa fjorton texter gemensamt: de är skrivna av historiker och till­ägnade Lars Edgren, professor i historia vid Lunds universitet. Med sin mångfald av perspektiv speglar de den öppenhet och nyfikenhet som präglar hans förhållningssätt till historievetenskaplig forskning.

Jan-Ewert Strömbäck har skrivit en fin understreckare i Svenska Dagbladet som bland annat diskuterar Hans Wallengrens bidrag till antologin, ”Svenskarna i Hooverville”.

INNEHÅLL
Axel Danielsson som minnesplats. Medierade minnen från begravningen till Arbetets nedläggning
Ulrika Holgersson
”The dismal laziness of the apprentice”. Oskötsamma lärlingar i Charles Dickens berättelser
Peter K. Andersson
Barnuppfostran, föräldraskap och barns rättigheter. En studie av diskussionerna kring agalagen 1979
Bengt Sandin
Basebollens pastorala dimensioner i USA och Sverige
Christian Widholm
Lars och litteraturen
Cecilia Riving
Svenskarna i Hooverville. Svenska immigranter i Seattles största kåkstad under den stora depressionen
Hans Wallengren
”Nu är det vi som hafva att befalla”. Om kollektiva aktioner mot förmän och verkmästare under 1880-talet
Lars Berggren
Varför fanns det ingen fackförening vid Northwestern Knitting Company i Minneapolis på 1910-talet?
Lars Olsson
Reciprocitet och förtroende. Historiska perspektiv på det kontantlösa samhället
Mikael Ottosson
Revolutionens minsta svallvågor. Oroligheterna i svenska landsortsstäder 1848
Martin Ericsson
Grosshandlare Collijns fantasi. Om schack, politik och kulturkrig
Victor Lundberg
Hungerupploppet återbesökt. E.P. Thompson, Rolf Karlbom och den moraliska ekonomin i engelskt 1700- och svenskt 1800-tal
Stefan Nyzell
”Statsrådshviskningarne”. Den oförbätterlige Jöns Pehrsson i Kråkeryd som folkhjälte och riksdagsparia
Magnus Olofsson
Det är inte rätt! Protest och rättvisa i historien och filosofin
Eva Österberg