Mellan Lenin och Stalin

Sovjet 1923–24. Sovjetunionens historia IV

Utgivningsår
1979
ISBN
9789150407020
Sidor
365
Översättare
Frühling, Pierre

168 kr

Denna bok är den fjärde volymen av Carrs allmänt erkända standardverk om Sovjets historia (A History of Soviet Russia. The interregnum 1923–1924). Boken behandlar en kort med mycket viktig period i Sovjets tidiga historia, en period som haft avgörande betydelse för landets fortsatta utveckling.

Den berömda saxkrisen visar allvarliga ekonomiska problem i de livsviktiga relationerna mellan stad och landsbygd, mellan industri och jordbruk. Partiets byråkratisering och den bristande partidemokratin väcker allt fler protester och än en gång bildas en opposition mot den officiella partilinjen.

I Tyskland misslyckas den socialistiska revolution som bolsjevikerna räknat med. Sakta men säkert kommer insikten att Sovjet för överskådlig tid måste inrikta sig på att klara sig som ensam arbetarstat.

I mars 1923 drabbas Lenin av ett slaganfall, och han avlider i januari 1924. Lenins frånvaro och hoppet om att han ska kunna återhämta sig bidrar starkt till att perioden präglas av avvaktan. Många lösningar skjuts på framtiden och det blir allt klarare att de häftiga partistriderna också gäller vilka som i framtiden ska leda partiet.

Boken är oumbärlig läsning för alla som vill skaffa sig en djupare förståelse av de historiska villkor och politiska strider som skapat dagens Sovjetunionen.