Mellan dröm och vardag

Studier av arbetarrörelsens politiska splittring. Jönköping, Huskvarna och Norrahammar 1910–1921

Utgivningsår
1991
ISBN
9789179240639
Sidor
289

207 kr

I denna bok skildras arbetarrörelsens inre strider, så som de utkämpades i Jönköpingsområdet 1910–21. Här ges en närgången inblick i den värld av hänförelse och drömmar som särskilt präglade ungdomsrörelsen och stegrades ytterligare i takt med vänsterrörelsens bolsjevisering. Leninismens inträngande medförde en förändring av vänsterkommunernas verksamhet och påverkade även vänsterns politiska språk. Diskussionerna tynade gradvis och ersattes av enhälliga beslut, och istället för ”arbetarklassen” började man tala om ”massan”.

Den politiska reformismens seger ses mot den konflikt mellan dröm och vardag som socialdemokratin allt tydligare ställdes inför på 1910-talet. Även vänsterns oförmåga att vinna arbetarklassen och skapa ett trovärdigt alternativ till socialdemokratin ses utifrån denna konflikt. Medan socialdemokratin genom sitt vägval lade grunden till folkhemsvägen bolsjeviserades vänstern fast i visionen.