Medier och modernisering

En antologi om utbildningsprogram och samhällsförändring

Utgivningsår
1999
ISBN
9789126999504
Sidor
464

215 kr

Utbildningsprogrammen i radio och tv representerar en viktig aspekt av 1900-talets utveckling, nämligen medie- och utbildningssamhällets framväxt. Välfärdssamhällets utveckling och omvandling ger den allmänna ramen för forskningsprogrammet.

Redan 1928 påbörjades utsändningar av skolradio. Språkkurser för vuxna samlade under 1930-talet stora deltagar- och lyssnargrupper. Skol-tv-sändningar inleddes 1961. Ett riksdagsbeslut 1964 blev startskottet för en utbyggnad av utbildningen i radio och tv som stod i samklang med utbildningsexpansionen i samhället. Utbildningsradion bildades 1978 och är sedan 1993 ett självständigt licensfinansierat programbolag.

Denna antologi är den första rapporten från forskningsprojektet Välfärdsstat, medier och modernisering. Tillsammans visar bokens sjutton artiklar – grupperade under rubrikerna ”Utbildningsprogrammen som politik”, ”Utbildningsprogrammen och det pedagogiska arbetet” samt ”Utbildningsprogrammens innehåll” – att utbildningsprogrammen inte bara speglar samhällets omvandling utan också är en väsentlig del av den.