Medborgarrätt och egenansvar

De sociala försäkringarna i Sverige 1901–1935

Utgivningsår
1995
ISBN
9789179240837
Sidor
152

184 kr

När svenska staten organiserade sociala försäkringar var målet inte bara att skapa en ekonomisk stödform – staten såg också i hög grad socialpolitik som ett uppfostringsprojekt. De sociala försäkringarna uttryckte genom positiva och negativa incitament en veritabel dygdekatalog som sammanfattade statens förväntningar på alla som kom i kontakt med försäkringarna. Institutioner lades på detta sätt till rätta för att förmedla en moral.