Masstrejk, parti och revolution

Två uppsatser om arbetarrörelsens organisationsformer 1904–06

Utgivningsår
2017
ISBN
9789179242947
Sidor
118
Översättare
Eriksson, Ulf; Söderberg, Hans-Erik

156 kr

Rosa Luxemburg (1871–1919) var en egen och fri röst i den tidiga arbetarrörelsen – en slagfärdig stilist, mästerlig polemiker och hängiven revolutionär. Hennes liv och verk röner idag förnyat intresse.

I denna volym, den andra reviderade och ombrutna upplagan av vår klassiska utgåva från 1983, återfinns två av Rosa Luxemburgs mest berömda politiska texter, båda från perioden 1904–06.

Den första, ”Masstrejk, parti och fackföreningar”, är utan tvekan hennes grundläggande och mest originella bidrag till marxismens politiska teori. Hon analyserar här särskilt förhållandet mellan masskamp och organisering, politiska och ekonomiska strider, organiserade och oorganiserade arbetare.

Den andra, ”Den ryska socialdemokratins organisationsfrågor”, är hennes berömda angrepp på Lenins organisationsteori, vilket av många setts som en profetisk kritik av leninismen och den senare utvecklingen i Sovjetunionen.

Originalens titlar: ”Massenstreik, Partei und Gewerkschaften”, ”Organisationsfragen der russischen Sozialdemokratie”