Marxistisk statsteori

En antologi

Utgivningsår
1978
ISBN
9789150406849
Sidor
449

128 kr

Statsteorin var länge ett av marxismens mer glömda och outvecklade avsnitt. De senaste åren har emellertid bilden radikalt ändrats. Statsteoretiska analyser har publicerats i en aldrig sinande ström. Trots detta har på svenska hittills saknats en översikt och presentation av modern statsanalys.

Syftet med denna bok är därför att med utgångspunkt i några av klassikernas analyser introducera aktuella ståndpunkter och utvecklingslinjer inom den marxistiska statsteorin.