Marxism, positivism och litteratur

Om den svenska litteratursociologins framväxt

Utgivningsår
1980
ISBN
9789185118328
Sidor
157

88 kr

I denna studie analyseras kampen mellan den akademiska litteraturvetenskapen under 1930-talet och en marxistiskt påverkad litteratursociologisk forskning. I ett omfattande appendix återges flera av de viktigaste diskussionsinläggen, vilket ytterligare klargör uppgörelsens vetenskapliga och ideologiska karaktär.