Marxism och dialektik

Utgivningsår
1979
ISBN
9789129509113
Sidor
325
Översättare
Brandell, Inga & Giudice, Fausto

99 kr

Är Marx’ och Engels’ syn på dialektiken oförenlig med den historiska materialismens anspråk på att vara en vetenskaplig teori? Ja, hävdar den italienske marxistiske filosofen Lucio Colletti, som här presenteras med ett representativt urval essäer valda av Sven E Olsson (numera Hort). Colletti menar vidare att marxismen måste bryta grundligt med sitt hegelianska arv, som bygger på en missuppfattning av Hegels filosofi. Konsekvensen av Engels syn på Hegel – framlagd främst i Anti-Dühring – är nämligen att marxismen framstår som ett avslutat filosofiskt system. Men marxismen är en öppen, nyligen påbörjad vetenskap.

Collettis synpunkter är inspirerande, originella och provokativa. Han har mycket att säga den socialistiska arbetarrörelsen när den idag söker nya vägar och öppningar i den politiska och sociala kampen.