Marx och politiken

Teori och praktik

Utgivningsår
1978
ISBN
9789150406207
Sidor
190
Översättare
Rappe, Eva; Olsson, Sven E

96 kr

Klasskampen är historiens drivkraft – det är en av de grundläggande teserna i Kommunistiska manifestet. När Marx och Engels skrev manifestet hade de under några år aktivt deltagit i den europeiska socialistiska och demokratiska arbetarrörelsens kamp – i Köln, Paris, Bryssel, Manchester och London. 1848–49 markerar höjdpunkten i deras aktiva politiska arbete. Men även under de svåra åren efter 1848 års revolution försökte de på olika sätt kämpa för arbetarklassens befrielse.

Den här boken behandlar den politiska aktivitet som grundarna av den historiska materialismens teori bedrev och hur denna aktivitet står i relation till deras teoretiska arbete, till marxismens politiska ekonomi. I boken utreds frågor som än idag är centrala för klasskampen, kampen för demokrati och socialism. Samtidigt är den en introduktion till Marx’ och Engels’ politiska tänkande och handlande.