Mänskliga samhällen

Utgivningsår
2003
ISBN
9789179241599
Sidor
175
Översättare
Holmer, Per

225 kr

Abram de Swaan har med sin bok Mänskliga samhällen (De mensenmaatschappij) på ett närmast mirakulöst sätt lyckats få ihop en logiskt sammanhängande presentation av olika former för människors samband. I tolv korta och tydliga kapitel beskriver han utan mystifikationer allt vidare cirklar av människors positioner och beroenden av varandra, men även hur människor särskiljer sig från varandra. Utan att fördjupa sig i teoretiska spetsfundigheter ger han en väl motiverad framställning av hur och i vilka situationer människor har kommit att konstruera alltmer komplicerade arrangemang för sin samlevnad. Grundbegreppet är gemenskaper men i övrigt introducerar han elegant en rad av sociologins och samhällsvetenskapens begrepp: från nätverk, roller, stratifiering, makt och socialisation till kollektivt handlande, organisation, stater och globalisering.

Boken är ett annorlunda och enligt min mening lyckat försök till en introduktion inte bara till sociologi utan egentligen till allt samhällsvetenskapligt studium.

– Göran Ahrne, professor i sociologi vid Stockholms universitet