Livschanser

Om skola, politik och företagande

Utgivningsår
2007
ISBN
9789197657709
Sidor
248

152 kr

Stig Johansson är entreprenör med ett mångsidigt och mångårigt förflutet i kommuner och på Svenska Kommunförbundet. Han var 1992 med och grundande friskoleföretaget Vittra där han var verksam som vd till i början av 2006. I boken ger författaren en inifrånskildring av Vittras bakgrund och utveckling samt dess kamp för överlevnad när företaget hotades av såväl Skolverket som av de nya ägarnas finansiella kris. Som en röd tråd genom boken går kampen för pedagogisk frihet under personligt ansvar mot centralstyrning utan individuella hänsynstaganden. Boken formar sig till en passionerad men kunskapsförankrad stridsskrift för varje barns och ungdoms rätt till lärsituationer som passar just henne eller honom.