Liv och arbete i pizzabranschen

Utgivningsår
2013
ISBN
9789179242602
Sidor
370

276 kr

I Sverige är den typiska pizzerian en liten, oberoende rörelse som drivs av människor med invandrarbakgrund.

Pizzabranschen har två sociologiskt intressanta egenskaper: Dels har den en traditionell struktur, med många små, fristående företag. Dels domineras den av företagare som inte är födda i Sverige, utan i länder som Libanon, Syrien, Irak och Turkiet.

Henrik Hultman ger ett porträtt av pizzabranschen i helfigur. Han skildrar en bransch och dess människor, vilka vägar, val och villkor som lett fram till pizzerian. Genom 34 invandrade pizzarestauratörers livsberättelser får vi en inblick i hur branschen fungerar. Hur kom människorna att arbeta där? Och hur är vardagen på pizzerian?

Under de senaste decennierna har invandrares företagande fått mycket uppmärksamhet. Från politiskt håll har man hoppats att det ska lösa både individuella och samhälleliga problem, som arbetslöshet och låg ekonomisk tillväxt. Men koncentrationen av företagare med invandrarbakgrund i branscher som det är lätt att etablera sig i, med usla villkor, har fått debattörer och forskare att problematisera förhoppningarna, och tala om ”det invandrade trasborgerskapet”.

Hultman studerar pizzabranschen som en social värld och undersöker livsbanorna som förser den med arbetskraft. Vardagen på pizzerian formas av den eviga spänningen mellan lönsamhet och de långa arbetspassens slit. Pizzabranschen har visserligen utmanande villkor, men Hultman visar också att företagartillvaron motsvarar det självständiga arbete och livsmönster som flera värdesätter som ”det goda livet”.

Denna sociologiska studie av pizzabranschen är ett viktigt bidrag till vår förståelse av en stor grupp av invandrade småföretagare.

Boken har uppmärksammats i flera medier, bl.a. Arbetet, Svenska Dagbladet och Expressen och man kan lyssna till Henrik Hultman när han talar om sin avhandling i P1:s Vetenskapsradion Forum.