Lenins kamp mot ”Ekonomisterna”

Utgivningsår
1970
Sidor
165
Översättare
Aili, Hans m.fl.

88 kr

I de här artiklarna reser Lenin – och försöker besvara – en rad frågor som är grundläggande för varje kommunistisk organisation: förhållandet mellan det kommunistiska partiet och arbetarklassen, arbetarklassens roll i den revolutionära kampen, förhållandet mellan arbetarklassen och de andra klasserna, den revolutionära teorins betydelse, de olika kampformernas dialektik samt vägen till partibildandet.