Leken som blev allvar

Halmstads Bollklubb mellan folkrörelse, stat och marknad

Utgivningsår
1989
ISBN
9789179240462
Sidor
111

120 kr

När fotbollens amatörregler avskaffades 1967 öppnades de gamla folkrörelserna mot det moderna samhällets två centrala institutioner: staten och marknaden. Denna bok skildrar hur en utpräglad arbetarförening därigenom omvandlades till ett modernt företag och hur den idrottsliga utvecklingen på alla nivåer måste sammankopplas med den samhälleliga. En idrottssociologisk undersökning av stort allmänt intresse.