Lagom perfekt

Erfarenheter av ohälsa bland unga tjejer och killar

Utgivningsår
2017
ISBN
9789179242879
Sidor
338

252 kr

Allt fler svenska ungdomar rapporterar att de är drabbade av någon form av ohälsa. Det rör sig främst om stress, men även andra psykiska och somatiska besvär. I Lagom perfekt får gymnasieungdomar själva komma till tals och berätta om ohälsans orsaker och på vilka sätt de hanterar utmaningarna i sin vardag.

Linda Hiltunen visar att den upplevda ohälsan i huvudsak bottnar i kampen om status mellan ungdomarna och hur de förhåller sig till prestationskraven i skolan. De unga lever under ett slags perfektionismens tyranni där både de som till synes uppfyller normen om perfektion och de som av olika skäl hamnat utanför mår dåligt. ­Hiltunen analyserar också hur genus konstrueras i de ungas relationer och hur det leder till att tjejer rapporterar mer ohälsa än killar. Ungdomarna arbetar ständigt för att undvika och handskas med påfrestande situationer och känslor. Resultaten av ansträngningarna varierar dock och ibland kan själva hälsoarbetet i sig ge upphov till ohälsa.

Studien är ett viktigt bidrag till vår förståelse av ungdomars hälsa. Lagom perfekt är Linda Hiltunens doktorsavhandling i sociologi vid Linnéuniversitetet.

Svenska Dagbladet har uppmärksammat boken över ett stort uppslag. Se även SVT Smålands inslag om den.

Vid Sociologidagarna 2018 utsågs boken till bästa avhandling i sociologi 2016/17 med motiveringen: ”Studien är metodologiskt ambitiös, välskriven och väl strukturerad. Den ger nyanserade och oväntade resultat. Ett gediget bidrag till förståelsen av hur privata problem är grundade i sociala förhållanden, och är av både vetenskapligt och praktiskt värde.”