Kvinnosyn och kvinnopolitik

En studie av svensk socialdemokrati 1880–1910

Utgivningsår
1986
ISBN
9789179240134
Sidor
323

160 kr

Den första heltäckande framställningen av köns- och klasskampsproblematiken i den tidiga svenska arbetarrörelsen. På grundval av ett omfattande empiriskt material visar författaren hur försöken att förena kampen för arbetarklassens frigörelse med kvinnornas misslyckades och hur SAP i stället kom att företräda de manliga arbetarna på de kvinnligas bekostnad.