Kvinnoförtryck

En marxistisk och feministisk analys

Utgivningsår
1982
ISBN
9789185876150
Sidor
276
Översättare
Sandin, Gunnar

120 kr

Kvinnorörelsen har vuxit till en stridbar organisation under de senaste årtiondena. Delvis har den utvecklats vid sidan om det traditionella politiska mönstret och infört en mängd nya och spännande idéer i det politiska livet.

Michèle Barrett försöker i sin bok (Women’s oppression today) teckna denna idéutveckling som kopplar samman marxism och psykologi med feministiska ståndpunkter. Barrett intresserar sig särskilt för kvinnoförtryckets ursprung samt familjens roller i det kapitalistiska samhället. Hon avvisar både den traditionella marxismens förenklade syn på kvinnoförtrycket och den radikala feminismens och skisserar en syntes dem emellan.

Boken kommer att få stor betydelse för den fortsatta diskussionen i kvinnorörelsen och dess strategi.