Kvinnans plats(er)

Bilder av hemlöshet

Utgivningsår
2004
ISBN
9789197336499
Sidor
272

160 kr

Catharina Thörn utgår i sin doktorsavhandling i sociologi från en diskussion om hur ”kvinnlighet” historiskt har kopplats till ”hem” och ”hemlöshet”. Hon analyserar dagens bilder av hemlöshet i allmänhet och hemlösa kvinnor i synnerhet som de framträder i statliga rapporter, välgörenhetskampanjer och socialtjänstens verksamheter för hemlösa kvinnor. Dessa bilder relateras till vad kvinnor utan bostad själva förmedlar i intervjuer om sina erfarenheter av hemlöshet.