Kurs i allmän lingvistik

Utgivningsår
2015
ISBN
9789179242671
Sidor
280
Översättare
Löfqvist, Anders

244 kr

Ferdinand de Saussures Kurs i allmän lingvistik (Cours de linguistique générale) är en av 1900-talets mest inflytelserika vetenskapliga böcker. Den gavs ut av några kollegor till Saussure vid universitetet i Genève på grundval av anteckningar som hans studenter hade fört.

Saussure betraktas allmänt som en av grundarna till 1900-talets lingvistik. Hans bok var en viktig inspiration när språkvetenskapen i början på seklet breddade sin domän från det historiska studiet av språken i deras släktsammanhang till att också omfatta ett mer teoretiskt och systematiskt närmande till språkets uppbyggnad.

Kurs i allmän lingvistik har fått ett enormt inflytande också långt utöver lingvistikens område. Den lade grunden för hela den strukturalistiska strömningen, som format så mycket av vår moderna vetenskap. Litteraturvetare som Roland Barthes, psykoanalytiker som Jacques Lacan, och inte minst antropologen Claude Lévi-Strauss påverkades starkt av Saussures arbete. För Saussure var språkvetenskapen bara en del av semiologin, som numera under namnet semiotik blivit en viktig vetenskap i stora delar av världen, också i Sverige. Semiotiken studerar alla slags betydelser, till exempel gester, bilder och berättelsestrukturer.

I ett nyskrivet förord ger professorn i semiotik Göran Sonesson en utförlig beskrivning av Saussures betydelse för språkvetenskapen och den moderna semiotiken.