Kön, kropp, materialitet

Perspektiv från fransk genusforskning

Utgivningsår
2014
ISBN
9789179242619
Sidor
252
Översättare
Jakobsson, Ulrika & Svensson, Pär

246 kr

Fransk samhällsvetenskap förknippas i utlandet gärna med några stora namn: Émile Durkheim, Claude Lévi-Strauss, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, och på senare år Bruno Latour. Alla män. I övrigt är fransk samhällsforskning, inklusive dess genusforskning, ganska okänd utanför Frankrike.

Den här boken söker motverka denna brist. Här presenteras studier av franska eller franskspråkiga genusforskare kring tre breda teman: kön, kropp och materialitet. Bokens författare diskuterar växelspelet mellan könade maktförhållanden och formandet av kroppar, artefakter, medicinsk och naturvetenskaplig kunskap, i historisk tid och i dag. Deras perspektiv kommer från skilda akademiska fält – historia, sociologi, antropologi och filosofi.

Bland de många frågor som bokens texter behandlar kan nämnas naturvetenskapens roll för konstruktionen av kvinnligt och manligt kön, hushållsteknikens karaktär, synen på barnafödande, kropp och känslor. Här ges detaljerade analyser av skrivmaskiner och matberedare, celluliter och radioaktivitet, epiduralbedövning och intracytoplasmatisk spermieinjektion. Bokens syfte är att göra dessa forskares provocerande tankegångar och inspirerande resultat tillgängliga även för en icke-franskspråkig publik.

En av bokens författare, Priscille Touraille, är redan känd för en svensk publik. Hon medverkade i den uppmärksammade och debatterade dokumentärfilmen Why Are Women Shorter Than Men?, som visades i svensk tv den 30 september 2013 som ”Därför är kvinnor kortare än män” i Vetenskapens värld. I sin artikel borrar hon vidare i detta kontroversiella ämne.

Boel Berner är professor emerita vid tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Isabelle Dussauge är forskare vid Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet.

Läs en recension av boken i tidskriften Respons.

Innehåll:
Boel Berner & Isabelle Dussauge, ”Introduktion. Perspektiv på fransk genusforskning”
Delphine Gardey, ”Människor och ting i aktion. En essä om mansdominansens reifiering”
Danielle Chabaud-Rychter, ”Industriperspektiv och användarperspektiv i skapandet av elektriska hushållsapparater”
Ilana Löwy, ”Att tillverka det naturliga. Assisterad befruktning i ett komparativt perspektiv”
Madeleine Akrich & Bernike Pasveer, ”Kroppsförankring eller distansering från kroppen i berättelser om barnafödande”
Rossella Ghigi, ”Celluliter. Kvinnokroppen mellan vetenskap och skuldbeläggande”
Anne Fellinger, ”Kvinnor, risk och radioaktivitet i vetenskapligt arbete”
Nicolas Divert, ”Att vara kille på modeskola. Hur relationen mellan sexuell läggning och yrkesval konstrueras”
Priscille Touraille, ”De biologiska kostnaderna för kvinnors mindre kroppslängd”
Cynthia Kraus, ”Om ’epistemiskt habegär’ i kunskapsekonomier. Socialkonstruktionismens inte-ingenting”