Kommunistiska Internationalens program

Antaget å sjätte världskongressen 1 september 1928

Utgivningsår
1980
ISBN
9789185118434
Sidor
100

77 kr

Det program som Kommunistiska internationalen antog på sin sjätte kongress 1928 återges här i fullständig form. Programmet skulle gälla för alla medlemspartier och formulerade Internationalens analys av det kapitalistiska världssystemet, ”dess utveckling och dess nödvändiga undergång”, formerna för övergången från kapitalism till socialism, proletariatets diktatur samt principerna för de kommunistiska partiernas strategi och taktik. En central källskrift för förståelsen av mellankrigstidens kommunism.