Klass i Sverige

Ojämlikheten, makten och politiken i det 21:a århundradet

Utgivningsår
2021
ISBN
9789179243487
Sidor
752

325 kr

Läs författarkollektivets debattartikel på DN Debatt, ”Ojämlikheten fördjupas i det svenska klassamhället”.

Hur ser det svenska samhället ut på tröskeln till 2020-talet? Den frågan ställdes till ett 40-tal forskare och utredare och svaret är ett allt hårdare klassamhälle. Sverige är idag det europeiska land med de snabbast växande klyftorna, den svårast privatiserade välfärdsstaten och där klass allt tydligare dömer människor till olika levnadsstandard, livslängd och liv. I denna bok ges statistiska bevis för klassamhällets existens i råa data från Statistiska centralbyrån. Här skildras klassamhällets förändring, med kön och etnicitet som en given dimension för förståelsen. Här visas de skilda världar i ägande, makt och inflytande över så olika delar av samhället som brottslighet, folkhälsa, mediemakt, företagsägande och anställningsskydd.

Bilden av ett allt hårdare klassamhälle med ett fåtal vinnare och miljoner förlorare framträder tydligt i Klass i Sverige. Är det verkligen så här vi vill ha det? Här ges fakta för dig som undrar. Argument för dig som vill förändra. En samhällsanalys du har väntat på.

 

”Efter år av flum, associationer och fördomar i diskussionen om klass, har vi äntligen här en solid utgångspunkt. Av 640 sidor är det knappt någon som inte ger en ny insikt. Det är en otrolig gärning av Katalys att presentera den samlade spetsforskningen på detta lättfattliga sätt, med förslag i slutet för den som vill starta en studiecirkel. Jag skulle inte bli förvånad om vi redan här har årets bok.” – Kajsa Ekis Ekman i Aftonbladet 28 januari 2021

 

Innehåll

 

Förord
Daniel Suhonen, Göran Therborn & Jesper Weithz

 

Del 1. Klass i siffror
1. Klasstrukturen i Sverige. Struktur, klass och inkomster: kontinuitet och förändring 1985–2015
Göran Ahrne, Niels Stöber & Max Thaning

2. I väntan på klasspolitik. En klassmedveten befolkning utan representation
Hampus Andersson

3. Klasserna i dag
Göran Therborn

 

Del 2. Klassamhället och politiken
4. Klass, identitet och politisk mobilisering. Klassmedvetande i det 21:a århundradet
Niels Stöber, Daniel Suhonen & Göran Therborn

5. Kampen om arbetarväljarna. Klassanalys av valet 2018
Enna Gerin

 

Del 3. Det privatiserade klassamhället
6. Välfärdsmodellens omvandling. Det privata kapitalets utvidgning i den offentliga sektorn
Majsa Allelin, Markus Kallifatides, Stefan Sjöberg & Viktor Skyrman

7. Hur högern vann debatten. Nyliberal hegemoni i privatiseringsfrågan
Liv Sunnercrantz

8. Från jämlikhet till valfrihet i svensk skolpolitik. Doktrinskiften och formativa ögonblick
Mattias Börjesson & Rune Romhed

9. Skola för lönsamhet. Om elevers marknadsanpassade villkor och vardag
Majsa Allelin

 

Del 4. Klassamhällets dimensioner och perspektiv
10. Arbetarrörelsens blinda fläck. Om kvinnors prekära arbeten
Elinor Odeberg

11. Vilka är ”vi” i jämställdhetspolitiken? Klass, kön och etnicitet i Rut-tjänsternas Sverige
Birgitta Jordansson & Linda Lane

12. Klassamhällets tystade röster och perifera platser
Mikael Vallström & Lotta Svensson

13. En fråga om klass i framtidsstaden Malmö
Mikael Stigendal

 

Del 5. Klassamhället och lagen
14. Socioekonomisk bakgrund och brott. Har ojämlikheten ökat eller minskat över tid?
Olof Bäckman, Felipe Estrada, Anders Nilsson & Fredrik Sivertsson

 

Del 6. Klass, kultur och mediemakt
15. Arbetarlitteraturen och klassamhället
Magnus Nilsson

16. Arbetarklassens symboliska utplåning i medelklassens medier
Peter Jakobsson & Fredrik Stiernstedt

17. Mediekapitalet. Ägarskap, kontroll och ideologisk hegemoni i svenska nyhetsmedier
Sigurd Allern

 

Del 7. Arbetslivets brutalisering och nya skiktning
18. Nomaderna på den svenska arbetsmarknaden. Det otrygga arbetslivets framväxt och effekter på klasstrukturen
Johan Alfonsson

19. Det nya arbetslivet: management-by-stress
Mikael Nyberg

20. Klassamhällets rasifiering i arbetslivet
Anders Neergaard

21. Medelklassens förändrade maktposition. Deklasseringen av lärare, poliser och sjuksköterskor, samt nya klasskonflikter inom medelklassen
Lovisa Broström

22. Professionerna, mellanskikten och klassanalysen
Gunnar Olofsson

 

Del 8. Klassamhälle till döds
23. Klass och hälsa
Karl Gauffin, Christer Hogstedt & P-O Östergren

24. Klassamhället och döden. Inkomst- och utbildningsklyftorna har fått större betydelse för hur länge vi lever
Mats Wingborg

 

Del 9. Kapitalmakten i det 21:a århundradet
25. Svängdörrarnas förlovade land. Lobbyismens betydelse för klassamhällets eliter
Sigurd Allern & Ester Pollack

26. Ägande- och förmögenhetsstrukturen och dess förändring sedan 1980
Majsa Allelin, Markus Kallifatides, Stefan Sjöberg & Viktor Skyrman

 

Projektet Klass i Sverige
Studiehandledning
Noter
Litteratur
Medverkande författare
Tack