Klass, allianser och välfärdsstat

Analys och teori i arbete 1967–2021

Utgivningsår
2021
ISBN
9789179243647
Sidor
418
Översättare
Sandin, Gunnar; Källqvist, Göran & Torhell, Sven-Erik

276 kr

Göran Therborn är samhällsforskaren som inte väjt för svårbemästrade eller ömtåliga politiska och sociala frågor, vare sig det handlar om svenska förhållanden eller världen i stort. Denna bok rymmer ett urval texter ur ett långt forskarlivs produktion, varav flera idag är mycket svåråtkomliga.

Temat för boken är klass, allianser och välfärdsstat. Den innehåller både artiklar från tidskrifter som New Left Review, Zenit och Arkiv och kapitel ur böcker som sedan länge är utgångna hos sina respektive förläggare.

För urval och förord står Sven Hort och Gunnar Olofsson. Boken kan ses som en pendang till Göran Therborns uppmärksammade studie Kapitalet, överheten och alla vi andra från 2018.

 

Innehåll
Utgivarnas förord
1. Hur det hela började. När och varför det moderna Sverige blev vad det blev
2. Socialdemokratins kris och socialismens möjligheter
3. Från Petrograd till Saigon
4. Den svenska socialdemokratin träder fram
5. Arbetarrörelsen och välfärdsstaten
6. Nation och klass, tur och skicklighet. Vägar till ständig (?) makt
7. Rätt att kräva: medlemskap och välfärd
8. Klass i det tjugoförsta århundradet
9. Nya massor? Motståndets sociala grundvalar
10. Solen går ner över svensk socialdemokrati

 

Texterna kommer ursprungligen ifrån: 1. Ulf Himmelstrand & Göran Svensson (red.), Sverige – vardag och struktur, 1988; 2. Zenit nr 1 1967; 3. Zenit nr 3 1968; 4. Arkiv nr 27–28 1984; 5. Arkiv nr 41–42 1989; 6. Klaus Misgeld, Karl Molin & Klas Åmark (red.), Socialdemokratins samhälle, 1989; 7. Göran Therborn, Europa, det moderna, 1996; 8. & 9. Arkiv nr 3 2014; 10. Arkiv nr 10 2019.