Kapitalism och underutveckling i Latinamerika

Historiska studier över Chile och Brasilien

Utgivningsår
1977
ISBN
9789150402551
Sidor
358
Översättare
Kronvall, Lars; Malmberg, Dag; Sjödén, Nils

128 kr

Kapitalism och underutveckling i Latinamerika (Capitalism and Underdevelopment in Latin America) har en central position i den internationella diskussionen om underutvecklingens problematik. Det viktigaste temat i boken är förkastandet av tesen om att man i Latinamerika har att göra med samhällen uppdelade i två sektorer: en modern (industrin, det vill säga den kapitalistiska sektorn) och en traditionell (jordbruket respektive feodalismen). Vi måste enligt Frank se de latinamerikanska ekonomiernas och samhällenas plats som den ena polen i ett kapitalistiskt system där Västeuropa och USA utgör den andra.