Industriell demokrati i Norden

Utgivningsår
1990
ISBN
9789179240578
Sidor
435

20 kr

I denna volym redovisas ett omfattande forskningsprojekt om de olika former för arbetsplatsdemokrati och ekonomisk demokrati som utvecklats i de fem nordiska länderna under 1900-talet. En rad av Nordens ledande forskare på området deltar med bidrag, som ger en bred och inträngande bild av den faktiska utvecklingen och det aktuella forskningsläget.