Industriarbetets renässans

Studier av CAD/CAM och flexibla tillverkningssystem

Utgivningsår
1988
ISBN
9789179240387
Sidor
132

136 kr

De svenska teknologiska ”spjutspetsindustrierna” präglas fortfarande av en traditionell arbetsdelning. Till följd av de nya produktionskraven går dock utvecklingen mot integration av arbetsuppgifter och behov av mer kvalificerad arbetskraft. Det nuvarande industriarbetet har vidare ett så skamfilat rykte bland ungdomen att industrin kan tvingas in på den vägen för att över huvud taget kunna konkurrera om arbetskraften.