Imperialism och multinationella företag

Utgivningsår
1977
ISBN
9789150405347
Sidor
314

112 kr

Innehåll:

Kent Lindkvist: Inledning
Margarita Maximova: Monopolen som den drivande kraften i den kapitalistiska integrationen
Stephen Hymer: Kapitalets internationalisering
Christian Palloix: Kapitalets internationalisering och kapitalets nationella baser
Hugo Radice: Internationella företag och ekonomisk teori
Dieter Senghaas: Multinationella företag och tredje världen
Arghiri Emmanuel: Den ojämna utvecklingen: det multinationella företaget
Chrisitan Palloix: Imperialism och kapitalets internationella ackumulation
Folker Fröbel, Jürgen Heinrichs & Otto Kreye: Tendenser i dagens kapitalism
Robin Murray: Kapitalets internationalisering och nationalstaten
Nicos Poulantzas: Internationalisering av de kapitalistiska produktionsförhållandena och nationalstaten
Bernard Drugman & Christian Palloix: Staten, kapitalets internationalisering och klasskampen
Salvador Allende: Tal till FN:s generalförsamling 4 december 1972